Werk

Een arbeidsconflict kan verschillende oorzaken hebben.
Vaak is er sprake van:

 • miscommunicatie
 • onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden
 • onzekerheid
 • onenigheid over arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden
 • gebrek aan onderling respect/waardering
 • botsende persoonlijkheden

Conflicten op het werk:

 • kunnen veel productiviteit, tijd en geld kosten
 • veroorzaken stress en gaan ten koste van sfeer en welzijn
 • samenwerking komt onder druk te staan
 • ziekte en verzuim liggen op de loer

Mediation is een middel om de oorzaak van het conflict te achterhalen.
Als voor alle betrokkenen duidelijk is wat er aan de hand is en wat voor ieder belangrijk is, kunnen partijen gericht werken aan een oplossing.
Het gaat er om dat partijen het beste, wederzijds aanvaardbare, toekomstperspectief krijgen.

Mogelijke uitkomsten van een geslaagde mediation zijn:

 • collega’s kunnen door met elkaar, de lucht is geklaard.
 • werknemer en werkgever zetten de arbeidsrelatie in dezelfde vorm voort, met frisse zin en gemaakte afspraken.
 • collega’s spreken een andere werkverdeling af met elkaar of veranderen van functie/werkplek.
 • werknemer en werkgever zetten de arbeidsrelatie in aangepaste vorm voort, bv. met een andere functie binnen de organisatie of middels een outplacement.
 • een exit-mediation: werknemer en werkgever ronden de arbeidsrelatie op een goede manier af: ontslag met wederzijds goedvinden. Er worden afspraken gemaakt waarin ieder zich kan vinden. Zodat iedereen weer verder kan.

Sneller, duurzamer en gezonder dan een juridische procedure.

Met mediation:

 • kun je veel eerder een oplossing vinden die voor alle betrokkenen acceptabel is
 • kun je binnen de vertrouwelijkheid snel tot de kern van de situatie komen
 • maak je onbespreekbare zaken weer bespreekbaar
 • staat de optie van ‘een brug slaan’ weer open
 • wordt 80% van de conflicten opgelost; grotendeels binnen 3 weken
 • voorkom je dus meestal slepende juridische procedures

Werknemer, werkgever, leidinggevende of personeelsfunctionaris: in arbeidskwesties kan ieder het initiatief nemen om met mediation verandering te brengen in een ongewenste situatie.

Rotterdam Mediator Jefke van Kerkwijk is expert in mediation: zij helpt haar klanten hun conflict te beëindigen.